Spasenje za vječni život : jesi li spašen za vječni život (prema biblijskim mjerilima spasenja)? / Tihomir Vranić.
Spasenje za vječni život   : jesi li spašen za vječni život (prema biblijskim mjerilima spasenja)?  / Tihomir Vranić.