Izlučeno lovište II. Ribnjača - Ravnik : Herrschaft Moslavina : Ležeća u por. obč. Dolenska gor., Popovača i Voloder potok.
Izlučeno lovište II. Ribnjača - Ravnik : Herrschaft Moslavina : Ležeća u por. obč. Dolenska gor., Popovača i Voloder potok.