Rukopisni predložak divot-izdanja "Pjesme Ivana Mažuranića. Zagreb, 1895.".
Rukopisni predložak divot-izdanja "Pjesme Ivana Mažuranića. Zagreb, 1895.".