Znanost i poezija : pojam nove mitologije u Schellingovoj filozofiji / Denis Novko.
Znanost i poezija : pojam nove mitologije u Schellingovoj filozofiji / Denis Novko.
Sažetak

Nužna upućenost filozofije na poeziju u Schellingovoj se filozofiji najjasnije pokazuje time što on u Sistemu transcendentalnog idealizma filozofiji pripisuje estetičku funkciju. Poezija je za Schellinga, prije svega, ono što prethodi znanosti. U kružnom se kretanju, u vidu sistema znanosti, na svom završetku znanost ponovno mora vratiti u ono iz čega je proizašla. Ono što vodi znanost k ponovnom povratku poeziji može se, prema Schellingovu shvaćanju, pronaći u prirodi i njezinoj organizaciji. Organizacija prirode u najstarijoj filozofiji pjesničkim je izričajem bila izražena u formi priče. Mitološka je forma za Schellinga stoga srednji član povratka znanosti k poeziji.; The necessary relation of philosophy and poetry in Schellingʼs philosophy is most clearly visible in the way he attributes the aesthetic function to philosophy in his work System of transcendental idealism. For Schelling, poetry is what precedes science, which, in terms of the system of science, must in its circular motion return at its completion to what it came from. What leads science to the return to poetry can be found, according to Schelling, in nature and in the way that it is organised. The organisation in nature was in ancient philosophy portrayed through poetic expression in the form of stories. For Schelling, the mythological form is therefore the middle ground, which leads to the return of science to poetry.