Wood sector media budget allocation : comparison of Republic of North Macedonia and some South-Eastern European countries = Izdvajanja za medije iz proračuna tvrtki drvnog sektora : usporedba Republike Sjeverne Makedonije s nekim zemljama jugoistočne Europe / Ilijana Petrovska, Živka Meloska, Mira Stankević Šumanska, Angelina Meloska.
Sažetak

The aim of this paper is to analyse and compare the official media reports published in the Republic of North (RN) Macedonia and some other South-Eastern European Countries, such as Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Bulgaria. According to the official results from Nielsen Arianna, IPSOS, and Alma Quattro, Macedonian furniture companies mainly allocate their media budget to television channels with an amount of EUR 4.786.710, which is 6.7 times lower than the amount allocated by Croatian furniture companies to the same media (EUR 32.223.506). The conclusion is that the media budget of Macedonian furniture companies is on a very low level, compared to selected South-Eastern European Countries, mainly because 74 % of the total number of furniture companies are micro enterprises with up to ten employees, which affects the media budget.; Cilj je ovog rada analiza i usporedba službenih medijskih izvještaja objavljenih u Republici Sjevernoj Makedoniji i u nekoliko drugih zemalja jugoistočne Europe poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Bugarske. Prema službenim rezultatima agencija Nielsen Arianne, IPSOS i Alma Quattro, makedonske tvrtke za proizvodnju i prodaju namještaja za medijske aktivnosti iz proračuna izdvajaju najviše sredstva za oglašavanje na televizijskim kanalima u odnosu na druge načine oglašavanja. Riječ je o 4 786 710 EUR, što je 6,7 puta manje od iznosa što ga izdvajaju hrvatske tvrtke za proizvodnju i prodaju namještaja za isti način oglašavanja (32 223 506 EUR). Iz toga se može zaključiti da je proračun medijskih aktivnosti makedonskih tvrtki za proizvodnju i prodaju namještaja na vrlo niskoj razini u usporedbi s nekim promatranim državama jugoistočne Europe. Razlog tomu je vjerojatno činjenica da su u Sjevernoj Makedoniji u ukupnom broju tvrtki za proizvodnju i prodaju namještaja 74 % njih mikrotvrtke koje imaju do deset zaposlenih, što utječe na izdvajanja iz njihova proračuna za medije.