Zašto je i kako Kraljevstvo Božje za djecu? : egzegetsko-teološki prikaz Marko 10, 13-16 / Ksenija Magda, Tea Šestak.
Sažetak

Ovaj se rad bavi egzegetskim pristupom Mk 10, 13-16, gdje Isus u prizoru s djecom podučava odrasle o kraljevstvu Božjem. Isus naglašava da „takvim pripada kraljevstvo Božje“ (Mk 10, 14). U središtu je pozornosti teza da kraljevstvo Božje pripada onima koji prepoznaju njegovu „kontrakulturu“ u odnosu na poredak u svijetu, prihvaćajući one najmanje i služeći najmanjima. To su ljudi koji sami sebe vide u potpunoj ovisnosti o Bogu, njegovoj ljubavi i milosti. Članak pokazuje da su u tom Markovom tekstu djeca ponajprije pokazna lekcija za Isusovu poduku učenicima. Isus nema namjeru pozivati odrasle na oponašanje djece u nekim navodnim dječjim nedužnim karakteristikama. Iako rad ne dijeli mišljenje da se ulazak u kraljevstvo Božje postiže nekom dječjom nevinošću, posredno ipak može mnogo govoriti o djeci, tj. kako ih oni koji pripadaju kraljevstvu Božjem trebaju prigrliti i blagoslivljati. Briga o „malenima“ (ne samo o djeci) je, naime, prvi znak da su ljudi prepoznali bit kraljevstva Božjega i da mu pripadaju.; This paper is an exegetical approach to Mark 10:13-16, where children become Jesus’ object lesson in the instruction of adults about the nature of the kingdom of God. Jesus points out: ‘for it is to such as these that the kingdom of God belongs’ (10:14). The paper pursues the thesis that the kingdom of God belongs to people who understand its counter-cultural nature with regards to the world, by accepting and ministering to the “least.” These are people who see themselves fully dependent on God, his love and his mercy – like children. The paper suggests that, in Mark, children have been the object in Jesus lesson, and help him confront adults with the nature of the kingdom of God. Jesus does not point to alleged innocence of children, which adults must mimic to enter God’s kingdom. However, although this paper does not presuppose a child’s ‘salvation’ on account of their innate innocence which adults have somehow lost, but should regain – as is often automatically understood from this text – indirectly it does concern the children. Pretenders to the kingdom of God should accept and bless the “little ones”. The care for them is, namely, the first sign that a person belongs to the kingdom of God.