Židovski studiji u srednjoj i istočnoj Europi / Naida Mihal Brandl.
Sažetak

U članku se daje pregled razvoja židovskih studija u bivšoj komunističkoj Europi kroz tri procesa prisutna u barem nekima od njih: latentnog antisemitizma, povratka židovskih studija u akademiju i suočavanja s prošlošću. Još od Lenjinova razdoblja intenzivnih protureligijskih kampanja, preko Staljinove protužidovske kampanje, antisemitskih procesa u Čehoslovačkoj, antisemitske kampanje u Poljskoj i protuizraelske politike, koju su slijedile sve države sovjetskoga bloka s izuzetkom Rumunjske i uz dodatak Jugoslavije, judaizam je bio nepoželjan, ali i židovski studiji, kao i studiji židovske povijesti ili religije u akademskom kontekstu. Situacija se počela popravljati u vrijeme Gorbačova. Razne religijske institucije i nevladine organizacije ušle su 1990-ih u ovaj prostor, a naglo je porastao interes za židovskim studijima, odnosno razumijevanjem židovske uloge u povijesti pojedinih zemalja, zamagljene u komunističkim i nekim post­komunističkim naracijama. Hrvatska, kako tijekom jugoslavenskog komunističkog razdoblja u okviru Jugoslavije, tako i nakon uspostave nezavisnosti prati ove trendove s određenim zakašnjenjem. Prvi studij judaistike u Hrvatskoj dobio je dopusnice 2012., odnosno 2015. godine i odvija se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.; The author gives a brief overview of the development of Jewish studies in Central and Eastern European countries and some of the fundamental issues societies face in that part of Europe, especially latent anti-Semitism and facing their past. Ever since Lenin’s period of intense anti-religious campaigns, through Stalin’s anti-Jewish campaign (1948-1953), antisemitic processes in Czechoslovakia, antisemitic campaigns in Poland after 1968, anti-Israel policy pursued by all Soviet bloc countries except Romania, and with the addition of Yugoslavia, Judaism was undesirable, including Jewish studies, as well as the studies of Jewish history or religion in an academic context. The situation began to improve during Gorbachev’s time, in the late 1980s. Various religious institutions and non-governmental organizations entered this area after the 1990s, and interest in Jewish studies, as well as understanding the Jewish role in the history of some countries that were blurred in communism and some post-communist narratives, increased sharply. After reviewing the development of Jewish studies in the Soviet Union and the Russian Federation, through three topics – antisemitism in the Soviet bloc and the situation before the late 1980s, the return of Judaism to the academic context, and facing the past –a brief overview of the development of Jewish studies in Central and Eastern Europe is analysed with emphasis on Hungary, Poland, Romania, and Croatia. Croatia, during the Yugoslav communist period within Yugoslavia and after the establishment of the independent state, followed the trends in the development of Jewish studies, but with a certain delay. The first Jewish studies in Croatia were accredited in 2012 and 2015, respectively, at the University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Science.