Hrašćinski glasnik : službeni glasnik Općine Hrašćina : 1,2(2022) / odgovorni urednik Ivana Čavec.
Hrašćinski glasnik   : službeni glasnik Općine Hrašćina : 1,2(2022)  / odgovorni urednik Ivana Čavec.