Dugaresa (Hrvatska) : Domaća tvornica predenja i tkanja pamuka (Dion. društvo.)
Dugaresa (Hrvatska) : Domaća tvornica predenja i tkanja pamuka (Dion. društvo.)