"Draga u Sv. Jani", kraj Jaske.
"Draga u Sv. Jani", kraj Jaske.