Žrnovica : Kuće Ivana Sinovčića.
Žrnovica : Kuće Ivana Sinovčića.