Teuta : tragedia u pet činah / od d[okto]ra Dimitrie Demetra
Teuta  : tragedia u pet činah / od d[okto]ra Dimitrie Demetra