Haaški sapun : razgovori o hrvatskoj politici kako ih je od slova do slova bilježio Eugen Patak / Benjamin Tolić.
Haaški sapun :  razgovori o hrvatskoj politici kako ih je od slova do slova bilježio Eugen Patak / Benjamin Tolić.