Dimitrije Demeter: Teuta / oblikovanje N. [Nenad] Dogan
Dimitrije Demeter: Teuta  / oblikovanje N. [Nenad] Dogan