Pravila Splietske narodne slavjanske čitaonice = Statuto della Narodna slavjanska čitaonica in Spalato.
Pravila Splietske narodne slavjanske čitaonice = Statuto della Narodna slavjanska čitaonica in Spalato.