Borba Hrvatah u tridesetoljetnom ratu : (sa slikom generala Izolana) / spisao Ivan Kukuljević Sakcinski.
Borba Hrvatah u tridesetoljetnom ratu  : (sa slikom generala Izolana) / spisao Ivan Kukuljević Sakcinski.