Božičnica : za dva glasa / u mužiku stavljena po Ferdinandu Wiesner[u]
Božičnica  : za dva glasa / u mužiku stavljena po Ferdinandu Wiesner[u]