Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj : 18, 1/2(2021) / glavni i odgovorni urednik Petar Prelog.
Kvartal  : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj : 18, 1/2(2021) / glavni i odgovorni urednik Petar Prelog.