Acta Iadertina / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju ; glavna i odgovorna urednica Matilda Karamatić Brčić.
Acta Iadertina  / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju ; glavna i odgovorna urednica Matilda Karamatić Brčić.