Glasnik Grada Makarske : službeno glasilo Grada Makarske / urednik Drago Šimić
Glasnik Grada Makarske  : službeno glasilo Grada Makarske / urednik Drago Šimić