Monika Herceg čita pjesmu Teorem o vremenu
Monika Herceg čita pjesmu Teorem o vremenu