[Žena sa svjećnjakom] / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]
[Žena sa svjećnjakom]  / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]