[Žena kraj škrinje] / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]
[Žena kraj škrinje]  / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]