[Žena i lopata] / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]
[Žena i lopata]  / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]