Uredovna sbirka zakona i naredaba odnosećih se na porez od pića vina kriepostna za Hrvatsku i Slavoniju.
Uredovna sbirka zakona i naredaba odnosećih se na porez od pića vina kriepostna za Hrvatsku i Slavoniju.