[Žena i violina] / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]
[Žena i violina]  / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]