[Žena s gitarom] / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]
[Žena s gitarom]  / I.[Ivan] L.[Lovrenčić]