Uh! Aha : humoristično-satirički magazin Udruge hrvatskih aforista i humorista : 49(2023) / glavni urednik Dražen Jergović.
Uh! Aha  : humoristično-satirički magazin Udruge hrvatskih aforista i humorista : 49(2023) / glavni urednik Dražen Jergović.