Nauka o podkivanju konjah / sastavio Josip Černy
Nauka o podkivanju konjah  / sastavio Josip Černy