Put preko Špicberga do vječnoga leda / napisao Josip Antolković-Kalinski
Put preko Špicberga do vječnoga leda  / napisao Josip Antolković-Kalinski