Balade Petrice Karempuha (svi crteži) / Ivan Lovrenčić
Balade Petrice Karempuha (svi crteži)  / Ivan Lovrenčić