Izabrane basne : sa slikama / prir. Smiljan
Izabrane basne  : sa slikama / prir. Smiljan