Dalmatinski šajkaš / [Armin Šrabec] ; [izvode] Ivan Ribić i H. V. Kramer duet.
Dalmatinski šajkaš  / [Armin Šrabec] ;  [izvode] Ivan Ribić i H. V. Kramer duet.