Službeni glasnik : službeno glasilo Općine Nova Bukovica : 31,2(2024) / Općina Nova Bukovica ; odgovorni urednik Irena Stipanović.
Službeni glasnik  : službeno glasilo Općine Nova Bukovica : 31,2(2024) / Općina Nova Bukovica ; odgovorni urednik Irena Stipanović.