Znanstveni skup Stanovništvo između granica i teritorija : izazovi, krize i trendovi : knjižica sažetaka / urednica Vera Graovac Matassi
Znanstveni skup Stanovništvo između granica i teritorija  : izazovi, krize i trendovi : knjižica sažetaka / urednica Vera Graovac Matassi