I. znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem posvećen marikulturi u Jadranskom moru Adriatic Mariculture : knjiga sažetaka / urednici Lav Bavčević ... [et al.]
I. znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem posvećen marikulturi u Jadranskom moru Adriatic Mariculture  : knjiga sažetaka / urednici Lav Bavčević ... [et al.]