Vjesnik bibliotekara Hrvatske : 67,4(2024) / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Tatjana Aparac-Jelušić
Vjesnik bibliotekara Hrvatske : 67,4(2024)  / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Tatjana Aparac-Jelušić