Makroprudencijalni skener rizika : 9(2023) / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
Makroprudencijalni skener rizika : 9(2023)  / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.