Prikazano 1-30 od 48 zapisa
Faseta
Andria Medulić : njegov život i rad / ocrtao Ćiro Truhelka.
Andria Medulić : njegov život i rad / ocrtao Ćiro Truhelka.
1
Belvederski Apolon i Egida : rasprava odobrena od Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Milan Ivančević.
Belvederski Apolon i Egida : rasprava odobrena od Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Milan Ivančević.
2
Bibliografija doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu i drugih visokoškolskih ustanova u Zagrebu  : 1880-1952. / priredila Dubravka Kritovac
Bibliografija doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu i drugih visokoškolskih ustanova u Zagrebu : 1880-1952. / priredila Dubravka Kritovac
3
Bichromat kalija  : (revizija osnih elemenata) : razprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao G. Bončev.
Bichromat kalija : (revizija osnih elemenata) : razprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao G. Bončev.
4
Dva posljednja Komnena na carigradskom prijestolju  : ovu je rasparvu odobrilo povjerenstvo za polaganje strogih ispita u Mudroslovnom fakultetu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Nikola Radojčić.
Dva posljednja Komnena na carigradskom prijestolju : ovu je rasparvu odobrilo povjerenstvo za polaganje strogih ispita u Mudroslovnom fakultetu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Nikola Radojčić.
5
Farmakognoška istraživanja bijeloga buna (Scopolia carniolica Jacq.) iz zapadne Hrvatske  : (izrađeno u farmakognoškom zavodu Univerziteta Kr. Jugoslavije u Zagrebu) / D. Marković.
Farmakognoška istraživanja bijeloga buna (Scopolia carniolica Jacq.) iz zapadne Hrvatske : (izrađeno u farmakognoškom zavodu Univerziteta Kr. Jugoslavije u Zagrebu) / D. Marković.
6
Fonetika ćirilske azbuke u pisanju rumunjskoga jezika XVI i XVII vijeka u svezi sa srpsko-slavenskim, bugarsko-slavenskim i rumunjsko-slavenskim spomenicima : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na filosofskom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Ilie Barbulescu.
Fonetika ćirilske azbuke u pisanju rumunjskoga jezika XVI i XVII vijeka u svezi sa srpsko-slavenskim, bugarsko-slavenskim i rumunjsko-slavenskim spomenicima : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na filosofskom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Ilie Barbulescu.
7
Foraminifere jadranskoga mora : (rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita Mudroslov. fakulteta Hrv. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu) / napisao Velimir Deželić.
Foraminifere jadranskoga mora : (rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita Mudroslov. fakulteta Hrv. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu) / napisao Velimir Deželić.
8
Grad Kotor do god. 1420. s osobitim obzirom na bosansku prevlast  : (1385.-1420.) / napisao Nikola Ćorić.
Grad Kotor do god. 1420. s osobitim obzirom na bosansku prevlast : (1385.-1420.) / napisao Nikola Ćorić.
9
Građa za kulturnu istoriju Slavonije  / saopćio Radoslav M. Grujić.
Građa za kulturnu istoriju Slavonije / saopćio Radoslav M. Grujić.
10
Gundulićev Osman : s estetskoga gledišta / Albert Haler.
Gundulićev Osman : s estetskoga gledišta / Albert Haler.
11
Horacijeve Epode i ocjena Hidžina prijevoda Horacijevih Epoda : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Đuro Damaška.
Horacijeve Epode i ocjena Hidžina prijevoda Horacijevih Epoda : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Đuro Damaška.
12
Horologički i gonimatički odnosi vrsti Accipiter nisus (L.) : prilog ornitofauni Hrvatske i Slavonije : odobrio Mudroslovni fakultet Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Miroslav Hirc.
Horologički i gonimatički odnosi vrsti Accipiter nisus (L.) : prilog ornitofauni Hrvatske i Slavonije : odobrio Mudroslovni fakultet Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Miroslav Hirc.
13
Hrvatska i zadnja pregnuća istočne imperije pod žezlom triju Komnena : (1075-1180) / napisao Milan Šufflay.
Hrvatska i zadnja pregnuća istočne imperije pod žezlom triju Komnena : (1075-1180) / napisao Milan Šufflay.
14
Hrvatsko-slovenska seljačka buna godine 1573. : znanstvena rasprava, odobrena od Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Josip Hartinger.
Hrvatsko-slovenska seljačka buna godine 1573. : znanstvena rasprava, odobrena od Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Josip Hartinger.
15
Jovan Hranilović : (prilog za povijest hrvatske moderne) / Mate Ujević.
Jovan Hranilović : (prilog za povijest hrvatske moderne) / Mate Ujević.
16
Judicium generale (opći sud) u Ugarskoj i Hrvatskoj : ovu je raspravu odobrilo povjerenstvo za polaganje strogih ispita u Mudroslovnom fakultetu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Bogoljub Krnic.
Judicium generale (opći sud) u Ugarskoj i Hrvatskoj : ovu je raspravu odobrilo povjerenstvo za polaganje strogih ispita u Mudroslovnom fakultetu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Bogoljub Krnic.
17
Kritička potraživanja i pokušaj pragmatizovanja u području povjesti dubrovačke od 1205 do 1331. godine : odobrilo povjerenstvo strogih ispita / napisao Josip Modestin.
Kritička potraživanja i pokušaj pragmatizovanja u području povjesti dubrovačke od 1205 do 1331. godine : odobrilo povjerenstvo strogih ispita / napisao Josip Modestin.
18
La Tragedie de la Femme dans le Theatre d'Alfred de Musset : (these) / par Annie Cella.
La Tragedie de la Femme dans le Theatre d'Alfred de Musset : (these) / par Annie Cella.
19
Maxwellova teorija o elektriciteti  : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Ladislav Stjepanek.
Maxwellova teorija o elektriciteti : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Ladislav Stjepanek.
20
Miho Monaldi : Irena iliti o ljepoti : rasprava odobrena od povjerenstva strogih ispita Mudroslovnog fakulteta / napisao Franjo Jelašić.
Miho Monaldi : Irena iliti o ljepoti : rasprava odobrena od povjerenstva strogih ispita Mudroslovnog fakulteta / napisao Franjo Jelašić.
21
O
O "asteroidi" (x2/3+y2/3=a2/3) / napisao David Segen
22
O članu u bugarskom jeziku : ovu je raspravu odobrilo povjerenstvo strogih ispita mudroslovnoga fakulteta na kr. hrv. sveučilištu Frane Josipa I. u Zagrebu / napisao Lj. Miletić.
O članu u bugarskom jeziku : ovu je raspravu odobrilo povjerenstvo strogih ispita mudroslovnoga fakulteta na kr. hrv. sveučilištu Frane Josipa I. u Zagrebu / napisao Lj. Miletić.
23
O diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u Coleoptera  : morfološko-biološka studija / napisao Aleksandar Ugrenović.
O diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u Coleoptera : morfološko-biološka studija / napisao Aleksandar Ugrenović.
24
O Euripidovu Heraklu i Sofoklovim Trahinjankama : rasparava odobrena od mudroslovnoga fakulteta u sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / Đuro Koerbler.
O Euripidovu Heraklu i Sofoklovim Trahinjankama : rasparava odobrena od mudroslovnoga fakulteta u sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / Đuro Koerbler.
25
O Marinu Getaldiću patriciju dubrovačkom : znamenitom matematiku i fiziku na početku XVII. vijeka / napisao Oton Kučera.
O Marinu Getaldiću patriciju dubrovačkom : znamenitom matematiku i fiziku na početku XVII. vijeka / napisao Oton Kučera.
26
O metodi psihologije religije  : primleno u sjednici razreda filozofičko-juridičkoga od 23. marta 1924. / napisao Prvoš Slankamenac.
O metodi psihologije religije : primleno u sjednici razreda filozofičko-juridičkoga od 23. marta 1924. / napisao Prvoš Slankamenac.
27
O nekim eshatološkijem motivima u hrvatskoj književnosti : odobrilo povjerenstvo strogih ispita mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilišta Frane Josipa I. u Zagrebu / Ante Radić.
O nekim eshatološkijem motivima u hrvatskoj književnosti : odobrilo povjerenstvo strogih ispita mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilišta Frane Josipa I. u Zagrebu / Ante Radić.
28
O postanku poluopala u gleichenberžkom augit-andezitu /napisao Mijo Kišpatić.
O postanku poluopala u gleichenberžkom augit-andezitu /napisao Mijo Kišpatić.
29
O produktih suhe destilacije škroba sa vapnom /napisao Vatroslav Horvat.
O produktih suhe destilacije škroba sa vapnom /napisao Vatroslav Horvat.
30