Prikazano 1-10 od 48 zapisa
Faseta
Andria Medulić : njegov život i rad / ocrtao Ćiro Truhelka.
Andria Medulić : njegov život i rad / ocrtao Ćiro Truhelka.
1
Belvederski Apolon i Egida : rasprava odobrena od Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Milan Ivančević.
Belvederski Apolon i Egida : rasprava odobrena od Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Milan Ivančević.
2
Bibliografija doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu i drugih visokoškolskih ustanova u Zagrebu  : 1880-1952. / priredila Dubravka Kritovac
Bibliografija doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu i drugih visokoškolskih ustanova u Zagrebu : 1880-1952. / priredila Dubravka Kritovac
3
Bichromat kalija  : (revizija osnih elemenata) : razprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao G. Bončev.
Bichromat kalija : (revizija osnih elemenata) : razprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao G. Bončev.
4
Dva posljednja Komnena na carigradskom prijestolju  : ovu je rasparvu odobrilo povjerenstvo za polaganje strogih ispita u Mudroslovnom fakultetu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Nikola Radojčić.
Dva posljednja Komnena na carigradskom prijestolju : ovu je rasparvu odobrilo povjerenstvo za polaganje strogih ispita u Mudroslovnom fakultetu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Nikola Radojčić.
5
Farmakognoška istraživanja bijeloga buna (Scopolia carniolica Jacq.) iz zapadne Hrvatske  : (izrađeno u farmakognoškom zavodu Univerziteta Kr. Jugoslavije u Zagrebu) / D. Marković.
Farmakognoška istraživanja bijeloga buna (Scopolia carniolica Jacq.) iz zapadne Hrvatske : (izrađeno u farmakognoškom zavodu Univerziteta Kr. Jugoslavije u Zagrebu) / D. Marković.
6
Fonetika ćirilske azbuke u pisanju rumunjskoga jezika XVI i XVII vijeka u svezi sa srpsko-slavenskim, bugarsko-slavenskim i rumunjsko-slavenskim spomenicima : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na filosofskom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Ilie Barbulescu.
Fonetika ćirilske azbuke u pisanju rumunjskoga jezika XVI i XVII vijeka u svezi sa srpsko-slavenskim, bugarsko-slavenskim i rumunjsko-slavenskim spomenicima : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na filosofskom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Ilie Barbulescu.
7
Foraminifere jadranskoga mora : (rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita Mudroslov. fakulteta Hrv. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu) / napisao Velimir Deželić.
Foraminifere jadranskoga mora : (rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita Mudroslov. fakulteta Hrv. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu) / napisao Velimir Deželić.
8
Grad Kotor do god. 1420. s osobitim obzirom na bosansku prevlast  : (1385.-1420.) / napisao Nikola Ćorić.
Grad Kotor do god. 1420. s osobitim obzirom na bosansku prevlast : (1385.-1420.) / napisao Nikola Ćorić.
9
Građa za kulturnu istoriju Slavonije  / saopćio Radoslav M. Grujić.
Građa za kulturnu istoriju Slavonije / saopćio Radoslav M. Grujić.
10