Povratak
Zlatka : op. 561 : hr. pučka glasbena drama u tri čina : partitura original skladatelja (manuscript) / od Ivana pl. Zajca ; libreto napisao August Harambašić.