Povratak
Crkvena pjesmarica : za niže i više pučke, više djevojačke i nalik na njih škole : dvoglasno sa lakom pratnjom orgulja ili harmonija / udesio Vilko Novak.
#NaslovAutor
#NaslovAutor
1.Dođi Duše presveti
2.Odgovori za "Veni sancte" ; Sa nebesa sad će doći
3.Bože, evo dolazimo
4.Skrušen padam
5.O silni, jaki Bože!
6.Oče, kog nas Isus poznat uči
7.Svemožni MožeFerdo Rusan (1810.–1879.)
8.Spasitelju dobri Isukrste
9.Blagi Bože
10.Isuse, ti slasti
11.Častimo te, križu sveti
12.Klečim, Bože moja, pred tobom
13.Probudi se, dušo moja
14.Pjevajmo, braćo kršćani
15.Do nebesa nek se ori
16.Poslan bi arkangjeo svet
17.Poslan bi angjel Gabrijel
18.Raduj se, grade Nazaret
19.Zdrava budi, Marijo!
20.Zdrava budi, Marijo!
21.O dođi, ti naš spas
22.O rumena zoro
23.Zlatnih krila
24.Kyrie eleison
25.Sa kakva svjetla
26.Čestit svijetu
27.O pastiri
28.O Betleme, grade slavni
29.Radujte se narodi
30.Veselje ti navješćujem
31.Nebo daj oku
32.Svem svijetu
33.Počinje se strašna muka
34.O Isuse, daj da pjevam
35.Stala majka
36.Staše plačuć
37.Na uljevoj tužnoj gori
38.Ja se kajem
39.Isukrste moj raspeti
40.Svaka duša
41.Na čast uskrsnuvšega
42.Na Uskrsa danJ. Strnad
43.Zora nebom
44.Isukrst nam slavni
45.Isus uskrnu danaska
46.Kraljice neba
47.Oštri suče
48.Kako krasno svršuje se
49.S nebesa, Bože silniM. Novak
50.Duše, Bože neizmjerni
51.Ime štujemVilko Novak (15. 2. 1865.–16. 5. 1918.), skladatelj
52.Hvali Sion
53.Hvali Sion
54.Za tobom mi vene duša
55.Pange linguaM. Novak
56.O salutaris
57.Tantum ergo
58.Tantum ergo
59.Svet, svet
60.O Marijo, zvijezdo mora
61.Moćna, odičena
62.Kraljice slavna
63.O Marijo, majko mila
64.Djevice, oj kruno slave
65.O Marijo, slatki su mi časi
66.Marijo, o mili glas
67.O Dijevo ti preslavljenaVilko Novak (15. 2. 1865.–16. 5. 1918.), skladatelj
68.O Marijo mila
69.Marijo, ti mila majčice
70.O najsvetija
71.Zdravo Djevice
72.Zdravo nado
73.Spasa nam Majko
74.Djevice nevinaAngelik Hribar
75.Ave Maria
76.Ave Mater salvatorisVilko Novak (15. 2. 1865.–16. 5. 1918.), skladatelj
77.Marijina smo djeca
78.Marijina smo djeca
79.Marijo, svibnja kraljice
80.Gle svibanj cvatući
81.Zdravo sveta Katarina
82.Svetom Vjekoslavu
83.Presveta nam se godina javi
84.Obnova krsnog zavjeta
85.Kraljevka
86.Za čim hlepiš
87.Za čim hlepiš
88.Vjernim mrtvim
89.Zbogom ostajFranjo Lučić (1889.–1972.)
90.Tebe Boga hvalimo
91.Odgovori za "Te Deum"
92.Odgovori za svečanu sv. misu