O hrvatskoj kvizaškoj sceni / Mario Kovač, Mladen Vukorepa