Grammatica Illyricae juventuti Latino, Italoquae sermone instruendae accommodata. Studio ac labore patris Josephi Giurini ..., cui in fine additur index eorum quae in hac grammatica continentur : Slovkigna slavnoj slovinskoj mladosti diackim illirickim, i talianskim izgovorom napravglena s' naukom i trudom o. Jozipa Giurina ... u koj na svarhi kaxe cislo od sviju koja se u gnoj uzdarxe.
Grammatica Illyricae juventuti Latino, Italoquae sermone instruendae accommodata. Studio ac labore patris Josephi Giurini ..., cui in fine additur index eorum quae in hac grammatica continentur  : Slovkigna slavnoj slovinskoj mladosti diackim illirickim, i talianskim izgovorom napravglena s' naukom i trudom o. Jozipa Giurina ... u koj na svarhi kaxe cislo od sviju koja se u gnoj uzdarxe.