Smrt Smail-age Čengića / pjesan Ivana Mažuranića ; sa komentarom D. Bogdanovića.
Smrt Smail-age Čengića   / pjesan Ivana Mažuranića ; sa komentarom D. Bogdanovića.