Zakoni i propisi za opće pučke i za građanske škole u Dalmaciji / sabrao i uredio I. Dizdar.
Zakoni i propisi za opće pučke i za građanske škole u Dalmaciji   / sabrao i uredio I. Dizdar.