Zbornik prezentacija 5. logističkog praktikuma "Digitalizacija i robotika u logistici i transportu" / urednici Jasmina Pašagić Škrinjar, Martina Jakara.
Zbornik prezentacija 5. logističkog praktikuma "Digitalizacija i robotika u logistici i transportu" / urednici Jasmina Pašagić Škrinjar, Martina Jakara.