O rječniku pravnoga nazivlja hrvatskoga / napisao Vladimir Mažuranić.
O rječniku pravnoga nazivlja hrvatskoga / napisao Vladimir Mažuranić.