Zerczalo Marianzko, to je to poniznozt Devicze Marie, kaje Boga rodila : uszem szlovenzkoga i horuatczkoga naroda kerscenikom, a onem naulaztito ki szu obilnee dare naturalzke ali zuerhunaturalzke od dareslyive ruke Bosje prieli, na naszleduvanye / po Juriu Habdelichu, Tovarustua Jesussevoga mesniku popiszana i na szuetlo dana
Zerczalo Marianzko, to je to poniznozt Devicze Marie, kaje Boga rodila  : uszem szlovenzkoga i horuatczkoga naroda kerscenikom, a onem naulaztito ki szu obilnee dare naturalzke ali zuerhunaturalzke od dareslyive ruke Bosje prieli, na naszleduvanye / po Juriu Habdelichu, Tovarustua Jesussevoga mesniku popiszana i na szuetlo dana