Treća čitanka za hrvatske opće pučke škole : (4. školska godina) / priredio Vladimir Nazor ; surađivali Fr. Baf... [et al.].
Treća čitanka za hrvatske opće pučke škole  : (4. školska godina) / priredio Vladimir Nazor ; surađivali Fr. Baf... [et al.].